Skip to content

February 2, 2010

A___O___O___O___E___O___O___O___O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__

Ooooooo ooooOoooo oo Eoooo Oaoe Aoooaoeo oo Eaoooeo Eoa” ooooo aooeaoeo oo Ooe Oeo Oooo Oooeo oo Oooeooeo 14, 1999:

Ooe oooooo ooo O oo ooe oooooooooooo, ooo eoaoooe, oo a oaoo oooe oeoooeo oooo ooe ooeooooooooo oooo ooo oaoeo aoo aooooo ooeooooao oo ooe oooooo ooo O oo oaoeo Oeooooo ooooooo. Ooe oeaoooo oo oooe ooooo oo oeoo oeooaoo. Ooe oooooe oo a ooooo oao, oooo aooo oaooeo, aooeaoo oo oaoe oeoeoooeo oooo ao O oo ooe aoooaoeo, ooo oeaoooo ooooooo.

Oooooaoo oaoo ooeo ooooo ooeooooo ooaoeo oo oeooeoo ooao eoeoooaooo e0oooeo oooo ooe ooaoe oo ao oo oeao oooo A aoo oooo a ooooe, ooooo ooooo oooe oooe a 9 oeoe, oooo ooe Oeooooo O, oo oaoo. Ooe ooooooo aoo ooaoooooooo oo A aoo O aoe oaooooooaoooo ooeoeooooo oeoaooe ooe Eoooooaooooooeooeo Oeooooo aoooaoeo ao oooooeo oeoeoooeo oo ooe Oooeooooaoo, oaooeooao Oaoaaoooeo, oao oaooeo oo ooe Ooeeoo, ooooaooo ao eaooo ao ooe 12oo oeooooo O.O. aoo oeooaoooo oo ooe 9o0 oeooooo O.O. Oooo ooe Ooeeoo ooe ooooooooeo ooooooo ooooeo eooeoeo Oeooeoo ooooooe oo ooe oaoe aoooaoeo, a ooooooaoooo oooo ooo ooe Ooeeo A aoo O, aoooa aoo oeoa.”

(Ooe oeooeo O oo oeooeoeo oo oaoe ooooooaooo oeeo oeoooeo oooo ooe Eoooooao Oeoooooooo ooo ‘eoe’–oe oao ooaoe ooo oooooo oaoo oo ooe Oeooooo Aoo ‘eoe.’ Ao ooao oooe, oo oeooeoeooeo a ooooooaoo oaooeo ooao a oooeooo oao ooe Ooeeoo ooo ooooo ooeo ooe oeooeooooo ooo ooe oooeo ooooo oaoe ooooo ooe ooooooao ooaoe oo ooe ooooo oooo ooooo oo oo ooo aoooooaoeo).

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: